Skip Navigation LinksYazgeliştir Forumları » [ARŞİV].NET Framework » ListView'e veri çekmekl

ListView'e veri çekmekl

Moderatörler: Atayİbrahim , ismailadar , kimiraikkonen , MehmetX , volkankorkmaz

                        
Sayfa 1 / 1[3Cevap]
ListView'e veri çekmekl
Kullanıcı İçerik

abacur

 
ListView'e veri çekmekl
Gönderim Zamanı: 07-12-2010 22:24:35

abacur

Üyelik Zamanı: 07-12-2010 22:24:35

Gönderi: 2

Puan: 110

listView1.Items.Clear();
            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=db\\hastane.mdb");
            OleDbCommand comm = new OleDbCommand();

            comm.Connection = conn;
            comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            comm.CommandText = "HastaIDTeshis";
            comm.Parameters.AddWithValue("@hastaID", Hastalar.secilenID);
            comm.Connection.Open();
            OleDbDataReader dr = comm.ExecuteReader();

            while (dr.Read())
            {
                ListViewItem item = new ListViewItem();
                item.Text= dr["ad"].ToString();
                item.SubItems.Add(dr["soyad"].ToString());
                item.SubItems.Add(dr["adi"].ToString());
                item.SubItems.Add(dr["soyadi"].ToString());
                item.SubItems.Add(dr["teshis"].ToString());
                item.SubItems.Add(dr["karar"].ToString());
                item.SubItems.Add( Convert.ToDateTime(dr["Tarih"]).ToLongDateString());
                //item.Tag = dr["ID"].ToString();
                this.listView1.Items.Add(item);
            }
            comm.Connection.Close();

bu kodlarda hata nerde listview e veri çekemiyorum

1#

JaneDoe

 
YNT:ListView'e veri çekmekl
Gönderim Zamanı: 16-12-2010 11:45:39

JaneDoe

Üyelik Zamanı: 07-12-2010 09:42:07

Gönderi: 6

Puan: 130

 listView1.Items.Clear();
OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=db\\hastane.mdb");
OleDbCommand comm = new OleDbCommand();

comm.Connection = conn;
comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
comm.CommandText = "HastaIDTeshis";
comm.Parameters.AddWithValue("@hastaID", Hastalar.secilenID);
comm.Connection.Open();
OleDbDataReader dr = comm.ExecuteReader();listView1.View = View.Details;
listView1.GridLines = true;

listView1.Columns.Add("ad", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("soyad", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("adi", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("soyadi", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("teshis", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("karar", -2, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("Tarih", -2, HorizontalAlignment.Left);

while (dr.Read())
{
ListViewItem item = new ListViewItem();
item.Text= dr["ad"].ToString();
item.SubItems.Add(dr["soyad"].ToString());
item.SubItems.Add(dr["adi"].ToString());
item.SubItems.Add(dr["soyadi"].ToString());
item.SubItems.Add(dr["teshis"].ToString());
item.SubItems.Add(dr["karar"].ToString());
item.SubItems.Add( Convert.ToDateTime(dr["Tarih"]).ToLongDateString());listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] { item });
}
comm.Connection.Close();


2#

abacur

 
YNT:ListView'e veri çekmekl
Gönderim Zamanı: 21-12-2010 15:30:11

abacur

Üyelik Zamanı: 07-12-2010 22:24:35

Gönderi: 2

Puan: 110

ilginiz için tesekkurler sorun tarihi stringe cevirmememde imis

3#
Sayfa 1 / 1[3Cevap]

İşaretler & Anlamları
Kilitli Kilitli
Çözüm Kabul Edildi Çözüm Kabul Edildi
Normal Normal