Skip Navigation LinksYazgeliştir Forumları » ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities » Schema specified is not valid. Hatası

Schema specified is not valid. Hatası

Moderatörler: Atayİbrahim , ismailadar , kimiraikkonen , MehmetX , volkankorkmaz

                        
Sayfa 1 / 1[1Cevap]
Schema specified is not valid. Hatası
Kullanıcı İçerik

canemrek

 
Schema specified is not valid. Hatası
Gönderim Zamanı: 02-02-2014 07:52:34

canemrek

Üyelik Zamanı: 23-09-2012 16:27:19

Gönderi: 78

Puan: 377

Merhabalar aldığım hata yazdığım metotdan kaynaklanıyor sanırım ama localde sorunsuz çalışırken server a yüklediğimde bu hatayı alıyorum.

Line 37:   {
Line 38:     hedeffuarrrEntities model = new hedeffuarrrEntities();
Line 39:     List<firmalar> firmalar = (from f in model.firmalar select f).ToList();
Line 40:     dtlFirma.DataSource = firmalar;
Line 41:     dtlFirma.DataBind();
[MetadataException: Schema specified is not valid. Errors: 
App_Code.HedefFuarModel.ssdl(2,91) : error 0002: Request failed.]
  System.Data.Metadata.Edm.Loader.ThrowOnNonWarningErrors() +8610213
  System.Data.Metadata.Edm.Loader.LoadItems(IEnumerable`1 xmlReaders, IEnumerable`1 sourceFilePaths) +189
  System.Data.Metadata.Edm.StoreItemCollection.Init(IEnumerable`1 xmlReaders, IEnumerable`1 filePaths, Boolean throwOnError, DbProviderManifest& providerManifest, DbProviderFactory& providerFactory, String& providerManifestToken, Memoizer`2& cachedCTypeFunction) +182
  System.Data.Metadata.Edm.StoreItemCollection..ctor(IEnumerable`1 xmlReaders, IEnumerable`1 filePaths) +244
  System.Data.Metadata.Edm.StoreMetadataEntry.LoadStoreCollection(EdmItemCollection edmItemCollection, MetadataArtifactLoader loader) +90
  System.Data.Metadata.Edm.StoreItemCollectionLoader.LoadItemCollection(StoreMetadataEntry entry) +16
  System.Data.Metadata.Edm.MetadataCache.LoadItemCollection(IItemCollectionLoader`1 itemCollectionLoader, T entry) +163
  System.Data.Metadata.Edm.MetadataCache.GetOrCreateStoreAndMappingItemCollections(String cacheKey, MetadataArtifactLoader loader, EdmItemCollection edmItemCollection, Object& entryToken) +191
  System.Data.EntityClient.EntityConnection.LoadStoreItemCollections(MetadataWorkspace workspace, DbConnection storeConnection, DbProviderFactory factory, DbConnectionOptions connectionOptions, EdmItemCollection edmItemCollection, MetadataArtifactLoader artifactLoader) +246
  System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetMetadataWorkspace(Boolean initializeAllCollections) +586
  System.Data.EntityClient.EntityConnection.InitializeMetadata(DbConnection newConnection, DbConnection originalConnection, Boolean closeOriginalConnectionOnFailure) +75
  System.Data.EntityClient.EntityConnection.Open() +150
  System.Data.Objects.ObjectContext.EnsureConnection() +75
  System.Data.Objects.ObjectQuery`1.GetResults(Nullable`1 forMergeOption) +41
  System.Data.Objects.ObjectQuery`1.System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator() +36
  System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) +369
  System.Linq.Enumerable.ToList(IEnumerable`1 source) +58
  Admin_rehber.FirmaGetir() in d:\inetpub\hedeffuar.com\www\Admin\rehber.aspx.cs:39
  Admin_rehber.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\inetpub\hedeffuar.com\www\Admin\rehber.aspx.cs:84
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +92
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +54
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +772

1#
Sayfa 1 / 1[1Cevap]

İşaretler & Anlamları
Kilitli Kilitli
Çözüm Kabul Edildi Çözüm Kabul Edildi
Normal Normal