Skip Navigation LinksYazgeliştir Forumları » WCF » WCF Ria Service invoke
                        
Sayfa 1 / 1[1Cevap]
WCF Ria Service invoke
Kullanıcı İçerik

alikulcu

 
WCF Ria Service invoke
Gönderim Zamanı: 09-12-2013 03:54:08

alikulcu

Üyelik Zamanı: 07-12-2013 15:03:10

Gönderi: 3

Puan: 104

Wcf Ria servisi için bir class yazıyordum silverlight tarafında. internette gördüğüm bazı örneklerde 2. mehot kullanılmış. 
Bu iki methot arasında ne gibi bir fark vardır ve neden callback varken ikinci bir callback oluşturulup var olan callback.invoke metodu kullanılır.

Şimdiden teşekkürler

1.Methot
public LoadOperation Load(EntityQuery query, Action<LoadOperation> callback)         {             return
Ria.Client.Load(query, LoadBehavior.RefreshCurrent, callback, null);         }   2.Methot
        public LoadOperation Load(EntityQuery query, Action<LoadOperation> callback)         {             Action<LoadOperation> newCallback = loadOperation =>             {                  if (callback != null)                  {                  callback.Invoke(loadOperation);                  }             };             return Ria.Client.Load(query,
LoadBehavior.RefreshCurrent, newCallback, null);         }

1#
Sayfa 1 / 1[1Cevap]

İşaretler & Anlamları
Kilitli Kilitli
Çözüm Kabul Edildi Çözüm Kabul Edildi
Normal Normal